Kurumsal

Kurumsal

BAKTOD Kurumsal

MİSYONUMUZ

Bölgedeki Turizm sektörünün gelişmesine yönelik çalışmaların belirlenmesi ve geliştirilmesidir. Sektörde fayda sağlayacak her başlıkta; sürdürülebilir turizm kavramının gerekliliklerini gözeterek, çalışmaları planlamak ve uygulamaktır. Birlikteliğimiz aynı zamanda, kalite ve standardizasyonun geliştirilmesinde etkin rol alarak, turizmin sağladığı olumlu faydaların sektör, bölge ve ülkesel gelişime katkıda bulunmasına yönelik misyona sahiptir.

VİZYONUMUZ

Batı Karadeniz bölgesinin doğal, kültürel ve tarihi değerlerini ortaya çıkarmak, korumak, geliştirmek, gelecek nesillere aktarmak. Toplumsal bilincin oluşmasında bilgiye erişimi kolaylaştırmak; turizmi çeşitlendirmek, pazarlamak, teşvik etmek, denetlemek; dinamik kültür ve turizm politikaları ile Batı Karadeniz bölgesinin ülke turizminde alacağı payı arttırmak. Bölgemiz turizm kültürünü tanıtmak , rekabet gücünü arttırmak ve sektörün kalitesini uluslararası düzeyin üzerine taşımaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Halit ERGÜL

Yönetim Kurulu

Halit Ergül

Başkan

Ahmet Demir

Sayman

Fırat Oktar

Genel Sekreter

Emrah Yaman

Üye

Tuncer Kurt

Üye